Nyheder fra Brovst

11 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brovst og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til Børnehaven Bøgebakke
Da vi har et stigende børnetal, søger vi pr. 8. august en pædagog på 37 timer.Børnehaven Bøgebakke er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Vi er en lille institution med 25 - 30 børn, og vi værner om det nære samspil med børn, forældre og med hinanden. Vi har dyr, ………Vi arbejder systematisk med den pædagogiske læreplan, og vi er i gang med at bruge Ecers som et udviklingsredskab.Vi søger derfor en kollega, der vægter det nære, høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.Til gengæld kan vi tilbyde et omsorgsfuldt arbejdsmiljø, hvor du med sikkerhed vil trives, og et læringsfællesskab med høj faglighed.Vi søger en pædagog, derarbejder ressourceorienteret og inkluderendetager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøerkan omsætte viden til praksis, - herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handlingkan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethedkan danne sig et godt overblik og skabe strukturkan facilitere pædagogiske udviklingstiltagkan inspirere og videndelekan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdspartnerehar relevante IT-kompetencerhar/eller vil tilegne sig viden om tidlig indsatshar kendskab til ICDPhar lyst til at arbejde for institutionens grønne profilkan agere i en politisk ledet organisationVi vægter en hverdag medNærhed, trivsel, udvikling, og læringtæt forældresamarbejdetydelig struktursystematik i det pædagogiske arbejdeVi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.Vi tilbyderet dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt, bl.a. arbejder vi målrettet og struktureret med den styrkede pædagogiske læreplan og bruger Ecers som et udviklingsredskab.et dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDPet dagtilbud, hvor vi bevidst arbejder på at spille hinanden gode, hvorfor vi videndeler og hjælper hinanden på kryds og tværset dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer og har dyr i børnehavenen engageret og ansvarlig kollegagruppeen kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør, fællesskab og hjælpsomhed på tværs.Du er velkommentil at kontakte afdelingsleder Gritt Bennike på telefon 72 57 82 80 eller 28 44 74 05 for yderligere information.Ansøgningsfrist7. juni.Ansættelsessamtaler afholdes 13. juni.Tiltrædelse: 1. august
Jammerbugt Kommune
Indrykket 20. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk