Nyheder fra Brovst

-2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brovst og omegn

Job tilbydes:
Områdeleder til Botilbud, Jammerbugt Kommune
Vi søger en dygtig områdeleder til Jammerbugt Kommunes botilbud, som kan være med til at understøtte udviklingen af området, og til at skabe de bedste rammer for en bæredygtig drift, hvor faglighed, økonomi og ressourcer går op i højere enhed.Området inkluderer fire botilbud for forskellige målgrupper. Derudover vil du som områdeleder også få ansvaret for den Tværgående Kvalitetsenhed, som skal understøtte hele udførerområdet – som foruden botilbud består af plejecentre, hjemme- og sygeplejen samt sundhed og dagtilbud – i forhold til blandt andet tilsyn, dokumentation, mv.For botilbudsområdet består kerneopgaven i at arbejde for, at borgeren kan indfri sit potentiale og mestre sit eget liv. Det gør vi gennem samarbejde og helhedsorientering og med en rehabiliterende tilgang.For dig som leder betyder det, at du har fokus på det tværgående samarbejde og på den enkelte medarbejders bidrag ind i den fælles opgaveløsning. Du forstår, at ingen kan lykkes alene og, at vores mål altid er at skabe udvikling og læring og sikre den bedst mulige opgaveløsning for borgeren, inden for de rammer vi har. Det kræver, at vi kan arbejde helheds- og løsningsorienteret, så vi sammen finder de gode løsninger.Hvem er du?Du har stor lyst til at arbejde på tværs, og for dig er ledelse omdrejningspunktet. Det er vigtigt for dig at skabe gode resultater, og du ved, at det ikke er noget, du kan gøre alene. Så derfor er du nysgerrig på andres synspunkter og viden, og du er inddragende i din ledelsesstil.Du kan lede og trives i spændingsfeltet mellem ’udvikling og drift’ og meningsfuldt skabe sammenhæng derimellem. Det forudsætter, at du som leder stimulerer og støtter løbende læring, udvikling og kvalitetssikring inden for det samlede område. Dette bl.a. ved selv at være aktiv i samspillet med dine ledere og ved at indgå i arbejdsgrupper og samarbejdsfora både i og udenfor kommunen.Vi forestiller os derudover, at den kommende områdelederhar en relevant faglig uddannelse og har ledelseserfaringer dygtig til at kommunikere. Du får brug for at spænde bredt i din kommunikationhar stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med både interne og eksterne samarbejdspartnereer en god ambassadør for Jammerbugt Kommune, når du indgår i tværsektorielle samarbejder, møder borgere, er sparringspartner for dine ledere, sikrer medarbejdernes medindflydelse mv.har en lederuddannelse, eller er indstillet på at tage enVi tilbyderEn spændende og alsidig lederstilling i et område med veletablerede tilbud og dygtige ledere og medarbejdere, der gerne vil den fremtidige udvikling.Helt konkret får du det daglige ledelsesansvar for 4 underordnede ledere. Det vil bl.a. være som sparringspartneren med det overordnede økonomiske, faglige og udviklingsmæssige overblik, der motiverer til kvalitet og udvikling. Samtidig vil du med reference til Sundheds- og Seniorchefen få en række spændende opgaver med at få strategier og udviklingstiltag til at leve i praksis.Vores nye områdeleder kan med andre ord se frem til et udviklende lederjob meddet overordnede budget-, faglige-, drifts- og styringsmæssige ledelsesansvar i forvaltningens botilbudsområdegode muligheder for at skabe resultater sammen med dine ledere og øvrige kolleger.inspirerende lederkolleger. Du indgår i en dialogpræget ledergruppe med rum til nysgerrighed og faglig sparringen aktiv rolle i samarbejdet på tværs i Sundhed og Senior sammen med din chef, og tre andre områdeledere (Hjemme- og Sygeplejen, Plejecentre samt Sundhed og Dagtilbud)en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedeligLøn- og ansættelsesvilkårStillingen som områdeleder for Botilbud er på fuldtid.Aflønning vil ske i henhold til reglerne om Ny Løn under hensyn til gældende overenskomstArbejdsstedet er Administrationsbygningen i Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.Tiltrædelse1. februar 2024 eller snarest herefterYderligere informationerYderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Sundheds- og Seniorchef Henrik Ravn, telefon 41 91 22 01 / mail her@jammerbugt.dkAnsøgningsfristDen. 17. december 2023AnsættelsessamtalerVi forventer at afholde 1. samtaler den 4. januar og 2. samtaler den 10. januar
Administrationsbygningen, Brovst
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk