Nyheder fra Brovst

7 °
Let regn
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brovst og omegn

Job tilbydes:
Pædagog 37 timer til Bøgebakke Børnehave
Da vi har et stigende børnetal, søger vi pr. 1. februar 2023 en pædagog på 37 timer. Der kan evt. blive tale om reduktion i timetallet, hvis du har et ønske om det.Børnehaven Bøgebakke er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Her har vi et tæt samarbejde om den kvalitet, vi ønsker at være kendt for.Bøgebakke er en lille institution pt med 40-45 børn. Dog er vi i det seneste halve år vokset fra 20 – 25 børn, så lige nu sker der en stor udvikling, ikke bare i børnetallet, men også den måde, vi løser opgaven på. Her får du mulighed for at sætte dit fingeraftryk og blive en del af et team, hvor kvalitet i arbejdet er et must.Vi ønsker fortsat at værne om det nære samspil med børn, forældre og hinanden som kollegaer, og vi ønsker at bevare vores særkende som en dyreinstitution. Begge dele er en vigtig del af vores nuværende DNA.Vi arbejder systematisk med den pædagogiske læreplan, og vi er i gang med at bruge Ecers som et udviklingsredskab.Vi søger derfor en kollega, der vægter det nære, høj faglighed og et godt arbejdsmiljø med sammenhold og humor.Til gengæld kan vi tilbyde et omsorgsfuldt arbejdsmiljø, hvor du med sikkerhed vil trives, og et læringsfællesskab med høj faglighed.Vi søger en pædagog, derarbejder ressourceorienteret og inkluderendetager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøerkan omsætte viden til praksis, - herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handlingkan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethedkan danne sig et godt overblik og skabe strukturkan facilitere pædagogiske udviklingstiltagkan inspirere og videndelekan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdspartnerehar relevante IT-kompetencerhar/eller vil tilegne sig viden om tidlig indsatshar kendskab til ICDPhar lyst til at arbejde for institutionens grønne profilkan agere i en politisk ledet organisationVi vægter en hverdag mednærhed, humor, trivsel, udvikling, og læringtæt forældresamarbejdetydelig struktursystematik i det pædagogiske arbejdeVi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.Vi tilbyderet dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt, bl.a. arbejder vi målrettet og struktureret med den styrkede pædagogiske læreplan og bruger Ecers som et udviklingsredskabet dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDPet dagtilbud, hvor vi bevidst arbejder på at spille hinanden gode, hvorfor vi videndeler og hjælper hinanden på kryds og tværset dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer og har dyr i børnehavenen engageret og ansvarlig kollegagruppeen kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør, fællesskab og hjælpsomhed på tværsYderligere oplysningerDu er velkommen til at kontakte afdelingsleder Gritt Bennike på telefon 72 57 82 80 eller 28 44 74 05.Ansøgningsfrist07. december 2022 med ansættelsessamtaler den 15. december 2022Tiltrædelse vil være den 01. februar 2023
Jammerbugt Kommune
Indrykket 22. november på JobNet
Job tilbydes:
Sundheds- og Seniorchef
Sundheds- og Seniorchef En unik chance for at præge udvikling og organisering – et chefjob, hvor du virkelig kan komme til at gøre en forskel både for medarbejdere og borgere   Jammerbugt Kommune søger en Sundheds- og Seniorchef, som brænder for at kunne gøre en forskel og som har evne og lyst til at stå i spidsen for en flok dygtige og dybt engagerede ledere og medarbejdere i en proces, der skal sikre, at organisationen er gearet til både eksisterende og kommende udfordringer, så der også fremadrettet kan leveres stabil service og indsatser af høj kvalitet til kommunens borgere.   Ligesom i resten af landet står Jammerbugt Kommune over for komplekse udfordringer både i form af demografi, økonomi og øget kompleksitet i opgaverne. Det er ambitionen både fra det politiske niveau, ledere og medarbejdere i hele afdelingen, at områdets mange gode tilbud til borgerne skal fastholdes og udvikles. Sundhed og Senior ser ind i 2023 med et budgetløft til seniorområdet, men det kræver et fortsat skarpt blik på og styring af ressourcerne på området, hvilket vil være et centralt fagligt og ledelsesmæssigt fokusområde.   Det er forventningen, at den nye chef sammen med sine ledere og medarbejdere ser nysgerrigt på områdets praksis - herunder på indhold og kvalitet af de faglige tilbud, på organisering og ledelsesstruktur, på samarbejdsmønstre, på økonomistyringen. Alt kan – på et oplyst og velovervejet grundlag – komme i spil, og banen er åben for den nye chef og organisationen.   Denne spændende ledelsesudfordring giver muligheder for og kalder på kompetencer hos den nye chef til at gå forrest og skabe rum for udvikling, medinddragelse og engagement hos ledere og medarbejdere om den fælles retning og de fælles strategier og planer.   Også i Jammerbrugt Kommune kendes alle de klassiske udfordringer; demografi, økonomisk klemme, rekruttering og fastholdelse. Det er netop disse udfordringer som fælles retning, strategier, planer og overblik skal adressere, og for at sikre bæredygtigheden er det vigtigt, at udformningen sker i samarbejde med medarbejdere, ledere og det politiske udvalg.   Ledelsesmæssigt vil du opleve et område med mange spændende, udfordrende og udviklende dagsordener. Alle vinduer er åbne for at skabe den næste epoke i udviklingen af området, som omfatter både Myndighed, plejecentre og uddannelse samt hjemmesygepleje og sygeplejen – hele butikken på ældreområdet. Den nye chef tilbydes ret sjældne muligheder for at få indflydelse på og bidrage til områdets udvikling – og også store muligheder for egen udvikling, både ledelsesmæssigt, fagligt og personligt.   Sundheds- og Seniorchefen har således et stort ansvarsområde, som dækker kommunens fire aktivitetscentre, de forebyggende hjemmebesøg, pleje- og ældreboliger, hjemmepleje og hjemmehjælp, hjælpemidler, madservice og sygeplejen. Chefen vil have tre områdeledere under sig, og en vigtig del af rollen som chef vil derfor være at lede organisationen, lede ledelses- og samarbejdsprocesserne og lede lederne.   Der er stor (også) politisk opmærksomhed på området, og chefen vil have ansvar for at betjene et velfungerende Social- og Sundhedsudvalg med ikke mindst servicemæssige og faglige input og derved understøtte udvalget i den politiske lederrolle - at skabe det politiske handlerum, der ønskes.   Din profil Som Sundheds- og Seniorchef forventes du at have politisk tæft og erfaring fra en politisk styret organisation – gerne fra en kommune, eller evne til at sætte dig hurtigt ind i den kommunale organisation og økonomi. Derudover vægtes det, at du har erfaring med ledelse af ledere og gerne suppleret med en lederuddannelse. Det er ikke et krav, at du har en senior- eller sundhedsfaglig uddannelse eller baggrund, men det er nødvendigt, at du har erfaring med området og kompetencer til at sætte dig ind i nye komplekse forståelser og områder.   Du kan læse mere om Jammerbugt Kommune, opgaverne der venter dig, og den ønskede profil i det uddybende notat.   Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-09512). Ansøgningsfristen udløber den 11. december 2022.     Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune er en attraktiv og levende kommune. Placeringen mellem hav og fjord gør stedet til noget særligt. Naturen er storslået og varieret. Kommunen dækker et areal på 863 km2, som fordeler sig over 60 km fra Vust i vest til Ingstrup i nordøst. Her er ca. 39.000 borgere, som bor i en af kommunens fire centerbyer - Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro, eller et af de mange mindre lokalsamfund. Det er afgørende for, at både vores borgere, virksomheder og gæster oplever, at Jammerbugt Kommune er levende og attraktiv – et godt sted at leve, bo og virke. Du kan læse mere om kommunen på dette link.
Sekretariatet SSB
Indrykket 23. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk