Nyheder fra Brovst

-2 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brovst og omegn

Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper til Brovst Børnehave og Vuggestue
– 30 timer pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter. Brovst Børnehave og Vuggestue er en del af Område Brovst, som består af tre daginstitutioner, der har en del samarbejde, f.eks. fælles personalemøder, fælles pædagogisk dag, fælles feriepasning og ikke mindst ideudveksling på tværs af institutioner. I Brovst Børnehave og Vuggestue har vi to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Du vil primært blive ansat til at arbejde i vuggestuen, men du kan dække aldersspændet fra 0 til 6 år.Vi søger en pædagogmedhjælper, derer fleksibel og har lyst til at arbejde såvel i vuggestue som børnehavei samarbejde med pædagogerne kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethedarbejder ressourceorienterettager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøerkan omsætte viden til praksis, - herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handlingkan kommunikere med kollegaer og forældre om kerneopgavenhar overblik og kan skabe strukturi samarbejde med pædagogerne kan facilitere pædagogiske udviklingstiltagkan inspirere og videndele i forhold til kollegaerkan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdsparterhar relevante IT-kompetencerbrænder for det daglige pædagogiske arbejdehar/eller vil tilegne sig viden om tidlig indsatsudviser loyalitet overfor organisationenVi vægter en hverdag medtrivsel, udvikling, sundhed og læringtæt forældresamarbejdetydelig struktursystematisk pædagogisk arbejdeVi tilbyderen arbejdsplads, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorientereten arbejdsplads med engagerede kollegaeret dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højtPraktisk infoLøn efter gældende overenskomst.Ansøgningsfrist: 15. december 2021.Ansættelsessamtaler forventes den 21. december 2021.Tiltrædelse: 1. januar 2022. eller snarest derefter.Du er velkommen til at rette henvendelsetil Charlotte Lyngsøe, pædagogisk leder for yderligere information på telefon 72 57 82 90 eller 26 37 31 06.
Jammerbugt Kommune
Indrykket 26. november på JobNet
Job tilbydes:
Sundhedsfaglig superbruger i Nexus
Sundhedsfaglig superbruger i Nexus med stærke undervisnings- og formidlingsevnerI Jammerbugt kommune ønsker vi at understøtte det sundhedsprofessionelle arbejde endnu bedre! Så har du kompetencerne og lysten til at være vores nye Nexus superbruger og undervise i brugen af systemet, så er det dig, vi ønsker at få med på holdet.Jammerbugt kommune arbejder på at skabe endnu bedre vilkår for det sundhedsprofessionelle arbejde ved at styrke anvendelsen af den elektroniske omsorgsjournal – KMD Nexus på tværs af Sundhed & Senior. Sundhed & Senior er en del af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, som varetager kommunens tilbud vedrørende hjemme- og sygepleje, pleje- og ældre boliger, aktivitetscentre, forebyggende hjemmebesøg samt hjælpemidler. Vi ønsker at skabe mere ensartede arbejdsgange, der styrker patientsikkerheden, og giver personalet velkendte arbejdsgange at støtte sig op ad. Området har generelt et stigende fokus på at opsamle og afrapportere data, hvilket stiller store krav til ensartet dokumentation og netop til brugen af Nexus. Arbejdet som superbruger vil foregå i tæt samarbejde med vores dokumentationssygeplejerske og digitaliseringskonsulent, der sammen understøtter den daglige arbejdsgang i praksis samt FSlll dokumentationsmetoden. Derudover vil du indgå i et tæt samarbejde med de øvrige superbrugere i hele Jammerbugt Kommune.Dine kompetencer og opgaverVi ønsker os en medarbejder, der har lyst til at fordybe sig i arbejdsgangene, der brænder for at undervise og forstår at gøre opgaverne spændende og motiverende, så alle får skabt et godt kendskab til arbejdsgangene i Nexus. Samtidig kommer du til at indgå i møder og samarbejde med ledelsen, superbrugerne fra Sundhed & Handicap, Sundhed & Arbejdsmarked, samt dokumentationssygeplejerske og digitaliseringskonsulent, hvorfor det er vigtigt, at du er en holdspiller som mestrer og værner om samarbejdet på tværs.Du kommer til at arbejde medAt udvikle, implementere og kvalitetssikre retningslinjer og vejledninger for Nexus, så der skabes en ensartet praksis på tværs af Sundhed & Senior.At planlægge og gennemføre undervisning i Nexus for medarbejdere i Sundhed & Senior.At etablere, fastholde samt bidrage til en faglig innovativ og udviklende læringskultur på tværs af Sundhed & Senior med fokus på at øge kvaliteten i anvendelsen af Nexus.At indgå i relevante mødefora, som understøtter arbejdet med udvikling og vedligeholdelse af Nexus.Nexus-support for Sundhed & Senior.Din faglige profilHar en sundhedsfaglig baggrund.Har flair for IT og lyst til at dygtiggøre dig indenfor dette område.Har gode evner indenfor formidling både mundtligt og skriftligt.Har erfaring med at anvende elektronisk borger/patient journal og FSIII metoden.Har erfaring med og lyst til tværfagligt samarbejde, hvor du som bindeled kan indgå i dialog og opgaveløsning på tværs af Sundhed & Senior f.eks. i forhold til formidling af gældende retningslinjer og instrukser.Din personlige profilEr initiativrig, opsøgende og indgår i løsningsorienteret dialog.Trives i samspil med andre mennesker og i det tværfaglige samarbejde.Finder arbejdsglæde i varierede opgaver så som undervisning, support, formidling og administration.Er reflekterende og fleksibel, med fokus på læring og samarbejde.Arbejder systematisk og struktureret samt bidrager til fremdrift.Trives i en travl hverdag med mange bolde i luften.Vi tilbyderDu får et spændende og varieret job, hvor du vil blive involveret i mange forskellige processer inden for udvikling og drift. Du får en bred berøringsflade med vores forskellige samarbejdspartnere på især sundhedsområdet. Vi tilbyder derfor gode muligheder for sparring med de forskellige samarbejdspartnere og tæt kontakt til ledelsen. Desuden er vi en afdeling med en uformel omgangstone, og hvor vi værner om det gode samarbejde. Vi har fokus på trivsel, og er i øjeblikket ved at implementere et trivselsværktøj, TeamEffect, som du også kan få glæde af. Afslutningsvis tilbyder vi et introduktionsprogram, som tilrettelægges efter dine behov og forudsætninger, så du får den bedste start i dit nye job hos Jammerbugt Kommune.Løn og ansættelsesforholdJobbet er en fast stilling på 37 timer ugentligt og er til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest muligt. Du bliver en del af Sundhed & senior der hører under Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Du kommer til at have kontor på rådhuset i Brovst, Borgervænget 12.Ønsker du at vide mere om jobbet kan du kontakte områdeleder Tanja Christensen på telefon 41 91 37 52.Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede faglige organisation og principperne for lokal løndannelse.Ansøgningsfrist17. december 2021 kl. 8:00.Vi forventer at gennemføre samtaler 21. december 2021.Ansøgningen sendes elektronisk ved at klikke på ”send ansøgning”.Vedhæft din ansøgning, CV og andre relevante bilag. 
Jammerbugt Kommune
Indrykket 26. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk