Alpacaer, slik-yoga og mordmysterie – rekordstor interesse for ungdomsskolens fritidstilbud

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Gå tur med en alpaca eller løs et mordmysterie på Bratskov. Jammerbugt Ungdomsskole blev lagt ned, da tilmeldingen til efterårets fritidstilbud åbnede fredag d.1. september. De seneste seks år er tilslutningen steget fra 44 til 77 procent af målgruppen.

Fredag d. 1. kl. 16.00 september åbnede Jammerbugt Ungdomsskole for tilmeldingerne til efterårets fritidstilbud. Kl. 16.03 gik hjemmesiden ned på grund at for stort pres. Den kom dog op at køre igen, og alle de 730 tilmeldinger kom i hus i rigtig rækkefølge.

Jammerbugt Ungdomsskoles medarbejdere glæder sig over at se tilmeldingerne tikke ind til foreløbigt 31 fuldt bookede aktiviteter og 4, hvor der stadig er pladser tilbage.

”Vi blev blæst bagover på den gode måde, da tilmeldingerne væltede ind. Det er fantastisk at opleve den store interesse for kataloget over efterårets aktiviteter, som vi jo har gjort os umage med at sammensætte og glæder os til at komme i gang med,” siger leder af ungdomsskolen, Michael Enodden.

Effektiv intro til 7. klasse
P.t. arbejdes der på at regulere aktivitets-kataloget, så der bliver plads til de cirka 100 som havnede på venteliste til diverse aktiviteter. Det er et luksusproblem, der understreger den positive udvikling, Jammerbugt Ungdomsskole har været inde i de seneste år.

Antallet af tilknyttede børn og unge i målgruppen (7-10. klasses elever) for fritidstilbuddene er de seneste fem år steget støt fra 44 procent i 2017 til 77 procent i 2023.

Jammerbugt Ungdomsskole gør da også hvert år meget ud af at fortælle om den nye sæson. Anden skoleuge, som i år faldt i uge 34, er reserveret til besøg på alle kommunens skoler, hvor udskolings-eleverne bliver klogere efterårssæsonens tilbud, samt indslag på forældremøder i alle 7. klasser.

På forældremøderne oplevede ungdomsskolens medarbejdere i år, at forældrene var bedre forberedt på grund af den store dyst på Attrup Havn - ”Jammerbugts sejeste 6. klasse” som fandt sted inden sommerferien, og hvor samtlige folkeskoler og én friskole deltog.

”Jammerbugt sejeste 6. klasse blev præcis det, vi havde håbet: En positiv oplevelse på tværs af skoler og byer, hvor de kommende 7. klasser lærte både ungdomsskolen og hinanden at kende, og på den måde blev godt rustet til det næste kapitel i deres skolegang,” fortæller Michael Enodden.

Opskriften på populære aktiviteter
Han understreger, at aktiviteter, fællesskab og venskaber på kryds og tværs i kommunen netop er noget af det, der prioriteres i tilrettelæggelsen af fritidstilbuddene. Blandt andet fordi, det er noget af det gruppen af tidligere ungdomsskole-elever lægger vægt på, når de tages med på råd via blandt andet Ungepanelet og klubråd.

”Vi lytter meget opmærksomt til ønsker og behov og forsøger at sammensætte den enkelte aktivitet, så der altid både er noget fagligt og socialt at lægge rygsækken, og så skal det selvfølgelig være sjovt og spændende” fortæller Michael Enodden.

Af nye aktiviteter i år, som har fået stor interesse, er blandt andet ”Candy Yoga”, hvor diverse lækkerier skal indtages i yoga-positioner, eller ”Scarryhouse Halloween”, hvor Bratskov Slot danner rammen om et bloddryppende mordmysterie. Også tilbuddet om en weekendtur til Rønbjerg Feriecenter er der blevet taget varmt imod.

”Vi havde tænkt, at vi sikkert blev en gruppe på 40, så vi fik travlt med at reservere flere huse, da vi kunne se, at vi kommer op over 100 deltagere – og det vel at mærke fra hele kommunen,” fortæller Michael Enodden.

Også den helt specielle udflugt ”Alpaca Walk” har vist sig som et hit med foreløbigt 40 tilmeldte.

”Vi har tidligere brugt gåturen med alpacaer i vores ”Pigezone”. Det var meget populært at komme så tæt på en nuttet alpaca, som villigt følger med, så det er nu blevet en aktivitet for sig selv. Halvdelen af de tilmeldte er drenge,” oplyser Michael Enodden.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.