For 10. gang markerede Jammerbugt Kommune den nationale flagdag

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Traditionen tro markerede Jammerbugt Kommune d. 5. september 2023 den nationale flagdag for tidligere udsendte i international tjeneste for Danmark.

Til arrangementet var cirka 80 veteraner mødt op, og de blev bakket op af mere end 15 faner og fanebærere, der leverede en flot indmarch til toner fra Aalborg Brass Band fra Flyvestation Aalborg. 

Borgmester Mogens Christen Gade stod for velkomsttalen, som i store træk var en hyldest og tak for den særlige indsats, de deltagende har ydet som udsendte i international tjeneste.

Borgmesteren satte i sin tale fokus på den øgede opmærksomhed på forsvarets indsatser og missioner og på, hvordan det også er en påmindelse om, at vi i det store hele er privilegerede der, hvor vi bor. Borgmesteren anerkendte den store indsats, der i Jammerbugt Kommune ydes for tidligere udsendte veteraner med ar på krop og sjæl. Dette blandt andet i Veteran Oasen, som gør en stor indsats for at støtte og arrangere arrangementer for veteraner i og uden for kommunen.

Og netop Veteran Oasen var omdrejningspunktet for årets gæstetale, som blev holdt af Henrik Fenneberg, som er formand i Veteran Oasen. Veteran Oasen er et frivilligt mentorkorps til hjælp og støtte for de veteraner, der har brug for det og lyst til det. Henrik satte i sin tale fokus på de mange forskellige indsatser og arrangementer, der finder sted for veteraner og deres pårørende. I talen kom Henrik Fenneberg også ind på, hvor vigtigt det kan være at række ud, selvom det ofte er svært.

Jammerbugt Kommune vil gerne sige tak til de fremmødte og glæder sig til at byde velkommen i 2024, når flagdagen igen vil blive markeret.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/for-10-gang-markerede-jammerbugt-kommune-den-nationale-flagdag/

Kilde: Jammerbugt Kommune