Jammerbugt Kommune inviterer til borgermøde om fremtiden i Sport & Kulturcenter Brovst

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Borgermøde i Sport & Kulturcenter Brovst sætter rammen for fremtidens Jammerbugt Kommune

Den 22. april slår Sport & Kulturcenter Brovst dørene op for et vigtigt borgermøde fra kl. 17-20, organiseret af Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune. Mødet vil danne rammen om diskussionen om "Planstrategi '23", et dokument, der lægger op til, hvordan kommunen skal navigere sig igennem fremtidige indsatser og strategier.

Borgermødet vil opdele diskussionerne i forskellige café-temaer, designet til at omfavne bredere emner som frivillige fællesskaber, bæredygtighed, erhvervsudvikling, uddannelse, fysisk planlægning, turisme, samt sundhed og velfærdsteknologi. Disse drøftelser er ment som en platform for at samle input fra borgerne, som kan forme fremtidens Jammerbugt Kommune.

Praktiske aspekter af arrangementet inkluderer let forplejning til deltagerne og mulighed for børnepasning, hvilket understreger et ønske om at involvere et bredt udsnit af kommunens borgere. For at deltage i mødet kræves en tilmelding via email til tilmelding@jammerbugt.dk senest den 10. april 2024, hvor interesserede også skal angive, hvilket café-tema de ønsker at deltage i.

Det understreges, at de væsentligste pointer fra café-temaerne vil blive delt i plenum, hvilket sikrer, at alle deltageres tanker og ideer bliver hørt. Dette borgermøde repræsenterer en demokratisk tilgang til kommunal planlægning, hvor borgernes stemme spiller en central rolle i udformningen af fremtidens Jammerbugt Kommune.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/borgermode-mandag-d-22-april/

Kilde: Jammerbugt Kommune