Jammerbugt Kommune sætter ind for at tiltrække arbejdskraft og udvikler nye boligområder

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jammerbugt Kommune iværksætter tiltag for at tiltrække og fastholde arbejdskraft

Fra Jammerbugt Kommunes side bliver der nu sat kraftigt ind for at løse udfordringen med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. En ny og ambitiøs strategi er blevet udarbejdet med henblik på at tiltrække samt fastholde arbejdskraft i kommunen. Der er lagt et særligt fokus på SOSU-området, hvilket fremgik af en nylig afholdt arbejdskraftmesse, hvor der blev præsenteret 350 ledige stillinger, deriblandt 60 inden for SOSU-sektoren.

Strategien tager udgangspunkt i branding af kommunen som en attraktiv arbejdsplads og udnytter synergierne mellem jobcentret og erhvervskontoret Vækst Jammerbugt til at maksimere rekrutteringseffekten. Denne både innovative og integrerede tilgang har til formål at sikre, at kommunen står stærkt i kampen om den nødvendige arbejdskraft.

Hune byder snart velkommen til nye boligere

43 nye boliger er på tegnebrættet i Hune efter lokalplanen for det nye boligområde ved Vesterhavsparken blev godkendt i februar. Projektet, som er opdelt i to byggeetaper, omfatter både almene boliger og private boliger samt et hotel. Huslejen for de almene boliger vil variere mellem 6.650 og 8.575 kroner.

Prisjusteringer på grundsalg i Jammerbugt Kommune

Kommunen har justeret prisfastsættelsen på salg af bolig- og erhvervsgrunde. Selvom udbudspriserne generelt er fastholdt, er der dog foretaget prisjusteringer nedad i særligt Ingstrup, Biersted, Saltum og Brovst. Der fastholdes en ens pris på erhvervsjord over hele kommunen, dog med visse højere priser i Aabybro.

Anlægsprojekter afsluttes inden for budgetrammerne

Jammerbugt Kommune har formået at afslutte flere anlægsprojekter, heriblandt energibesparende tiltag og områdefornyelsesprojekter, indenfor eller under det oprindelige budget. Et godt eksempel er områdefornyelsen i Fjerritslev, som viser et mindreforbrug på omkring 800.000 kroner. Disse penge vil nu blive overført til Midtbyplan Fjerritslev, til videre anvendelse i byens udvikling.

Nyt sommerhusområde på vej ved Blokhus

Et spændende nyt sommerhusområde er planlagt ved Plantørensvej i Blokhus, hvor en del af en eksisterende campingplads skal ombygges til pensionat/hotel samt sommerhusbebyggelse. Denne udviklingsplan, der er rettet primært mod børnefamilier og seniorer, er netop sendt i høring. Lokalplanen dækker over arkitektonisk udtryk, beplantning og bestemmelser for størrelsen af sommerhusene, hvilket lover godt for områdets fremtidige udseende og tiltrækningskraft.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/nyt-fra-kommunalbestyrelsen-20-marts-2024/

Kilde: Jammerbugt Kommune