Jammerbugt Kommune satser stort på grøn energi med nye energiparker og solcelleprojekt

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jammerbugt Kommune i front med grønne energiprojekter

Jammerbugt Kommune står overfor en spændende fremtid inden for grøn energi med planer om to statsligt udpegede energiparker, Rendbæk Øst og Klim, som begge inkluderer PtX-anlæg (Power-to-X anlæg). Disse projekter markerer et skridt hen imod kommunens ambitioner om at øge produktionen af vedvarende energi.

Sammen med disse energiparker planlægges også et stort solcelleprojekt ved Kaasholm i Moseby, hvilket yderligere vil bidrage til kommunens grønne omstilling. Kommunalbestyrelsen har vist deres støtte til disse initiativer gennem en temarevision for vindmøller, solceller og biogas, der blev vedtaget sidste forår. Efter denne vedtagelse blev Rendbæk Øst og Klim indmeldt til statslig udpegning i efteråret 2022.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har også udtrykt deres opbakning ved at inkludere flere nordjyske energiparker i deres seneste udmelding, hvilket giver Jammerbugt Kommunes projekter ekstra legitimitet og støtte.

Disse initiativer er en del af en større klimaaftale, som har til formål at fremme mere grøn energi fra sol og vind på land. Aftalen har en stærk ambition om at firedoble elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Med statslig udpegning vil etableringsprocessen for disse energiprojekter blive lettere, hvilket sikrer en mere effektiv og hurtig implementering.

Etableringen af disse projekter forventes også at bringe en række fordele til Jammerbugt Kommune, herunder nye grønne arbejdspladser samt millionindtægter, der kan bruges til landdistriktsudvikling og frivilligt arbejde i lokalsamfundet.

I Danmark er der allerede 271 energiparker indmeldt til statslig udpegning, hvoraf 18 energiparker er udvalgt til videre behandling. En ny lov om statsligt udpegede energiparker træder i kraft den 1. juli 2024. Denne lov vil give gunstige vilkår for energiparker, der inkluderer vindmøller, solcelleanlæg og PtX-anlæg. Ministeren for byer og landdistrikter vil være ansvarlig for at udpege de endelige arealer til disse energiparker.

Jammerbugt Kommune ser frem til at tage aktiv del i den grønne omstilling og styrke deres miljøvenlige profil gennem disse ambitiøse energiprojekter, som vil gøre en stor forskel både lokalt og nationalt.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/to-statsligt-udpegede-energiparker-i-jammerbugt-kommune/

Kilde: Jammerbugt Kommune