Ligestillingsminister Marie Bjerre og Jammerbugt Kommune sætter fokus på national og lokal ligestilling

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Mandag eftermiddag den 5. februar fik Aabybro Rådhus fornemt besøg, da Danmarks Ligestillingsminister Marie Bjerre indfandt sig. Besøget havde til formål at drøfte ligestillingsarbejdet på både kommunal og national basis.

Borgmester Mogens Christen Gade, samt medlemmerne fra Jammerbugt Kommunes Ligestillingsudvalg, deltog i mødet. Og her stod debatten skarpt omkring udvalgets fokusområder. Blandet andet blev spørgsmålet om ligeløn i Jammerbugt Kommune berørt.

Deltagerne drøftede også, hvordan kommunen og staten sammen kan løfte opgaven med at gøre ligestillingsarbejdet mere synligt. Både lokale og nationale udfordringer på ligestillingsområdet blev vendt.

Ligestillingsudvalgets vigtige arbejde i Jammerbugt Kommune

Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune løser en række vigtige opgaver i deres mission om ligestilling. Udvalget står, jævnfør loven, for at udarbejde redegørelser om kommunens arbejde med ligestilling.

Arbejdet involverer ligestilling blandt kommunens medarbejdere i forhold til køn, handicap og etnicitet. Udvalget sørger også for, at Jammerbugt Kommune har en ligestillingspolitik. Endvidere udarbejder udvalget handleplaner og arrangerer forskellige events, som fremmer og sætter fokus på ligestilling.

Vigtige deltagere i mødet

Deltagerne i mødet tæller flere fremtrædende navne inden for ligestilling i Jammerbugt Kommune og på landsplan. Det inkluderer Mogens Bay, medlem af Ligestillingsudvalget, samt næstformand Mikkel Orry Amby. Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade, deltog sammen med medarbejdere fra ministeriet. Fra ministeriets side var Ligestillingsminister Marie Bjerre selv til stede, for at lytte og deltage i debatten. Formand for Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune, Lisbet Emmery, deltog også, samt Helle Liske, som også er medlem af udvalget.


https://www.jammerbugt.dk/nyheder/ligestilling-pa-dagsordenen-i-jammerbugt-kommune/

Kilde: Jammerbugt Kommune