Nye leverandører af døgnkost og madservice

dato

Nye rammeaftaler for døgnkost og madservice, skal sikre borgerne lækker og varieret mad og god service. Plejecentrene i Jammerbugt Kommune får fra 1. november 2023 ny leverandør af døgnkost.

Den nye leverandør er det Danske Madhus, som har fokus på gode smagsoplevelser og en varieret menu sammensætning.

Valget af det Danske Madhus er resultatet af et udbud, som Jammerbugt Kommune har gennemført. Udbuddet er gennemført med inddragelse af Seniorrådet, beboer- og pårørenderåd, plejecentrenes ledelse og medarbejderne, som sammen har drøftet fælles målsætninger om fremtidens døgnkost på plejecentrene.

Samarbejdet har gjort, at der har været fokus på den samlede madoplevelse.

”Jammerbugt Kommune har med udbuddet sat fokus på borgernes ønsker og smag gennem variation, kvalitet og fleksibilitet i aftalen, som åbner mulighed for, at der lejlighedsvist kan købes mad uden for aftalen eller produceres på plejecentrene.” udtaler Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede 22. juni 2023 at tildele rammeaftalen vedrørende døgnkost til plejecentrene til Det Danske Madhus, som er en veletableret virksomhed med mange års erfaring indenfor kost og ernæring til ældre.

”Vi har gennem de seneste fire år haft et rigtig godt samarbejde med Sønderup Landkøkken omkring døgnkost til vores plejecentre. Resultatet af det gennemførte udbud betyder, at vi igen skal samarbejde med Det Danske Madhus. Det ser vi frem til.” siger Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Det Danske Madhus var frem til 2019 også leverandør af døgnkost til kommunens plejecentre – nu har de igen vundet aftalen. I Det Danske Madhus ser adm. Direktør Søren Vilmand frem til igen at levere mad til borgerne på plejecentrene i Jammerbugt.

”I Det Danske Madhus glæder vi os til november. Det er altid med stor spænding og begejstring, at vi præsenterer vores menukort og muligheder for borgerne, da mad har så stor betydning for både krop og sind. De ældre på plejecentrene kan se frem til en bred vifte af madmæssige muligheder og forhåbentlig retter, der vækker glade minder.” udtaler Søren Vilmand, adm. Direktør hos Det Danske Madhus.

Beboerne er informeret om det kommende skifte af leverandør.

Fortsat tre leverandører at vælge imellem for borgere, som er visiteret til madservice i eget hjem

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. juni 2023, at der kunne indgås aftale med Gadekøkkenet, Det Danske Madhus og Sønderup Landkøkken om levering af madservice til visiterede borgere i eget hjem.

”Det er positivt, at der endnu engang har været vist en god interesse for at levere madservice til borgerne i Jammerbugt Kommune. Det er også positivt, at der er tale om leverandører med forskellige produktionsformer, så borgerne selv kan vælge den leverandør, som bedst passer til dem.” udtaler Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Tre leverandører – tre produktionsformer

Sønderup Landkøkken: Varmholdt eller kølet mad madleveret 7 gang ugentligt

Det Danske Madhus: Kølemad leveret 1 gang ugentligt         

Gadekøkkenet: Kølemad leveret 3 gang ugentligt         

Alle leverandørerne står klar til at tage godt imod borgerne indenfor den nye rammeaftale fra 1. november 2023.

”Vi har foruden kvalitet, variation og fleksibilitet, også haft fokus på, at sikre borgerne et frit valg, hvor de kan væge den leverandør, som passer til dem. Det er lykkedes.” siger Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Jammerbugt Kommune arbejder på at etablere en mulighed for, at borgerne kan komme og møde de tre leverandører, så de kan høre mere om leverandørernes koncepter, deres mad og den service, som de hver især vil yde borgerne i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune vil i den kommende uge informere alle borgere med en eksisterende madserviceordning, så de sikres den ordning som bedst matcher deres ønsker og behov.

De nuværende ordninger for madservice og døgnkost fortsætter uændret indtil udgangen af oktober, hvorefter de nye madserviceaftaler træder i kraft 1. november 2023.

Kilde: Jammerbugt Kommune