Opfordring til bedre støtte for pårørende i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Refleksioner om vigtigheden af støtte og anerkendelse af pårørende i Jammerbugt Kommune

Begrebet "pårørende" dækker over en bred rang af roller, fra nære familiemedlemmer til venner og naboer, som yder pleje, støtte eller assistance til borgere, der har behov for hjælp på grund af alder, handicap, sygdom eller andre udfordringer. At være pårørende er ofte forbundet med en dyb følelse af ansvar og kærlighed, men det kan også være en kilde til stress og bekymring.

Mine personlige erfaringer som pårørende har blandt andet været præget af en konstant søgen efter relevante informationer og passende støttetilbud, som kunne lette hverdagen for både den, jeg passer, og mig selv. Desværre har det ofte været svært at finde den nødvendige information og få adgang til den passende hjælp.

De udfordringer, jeg har stødt på, har især drejet sig om manglende klar kommunikation fra kommunens side og en følelse af at blive overset i beslutningsprocesser, der vedrører den pårørende. En løsning kunne være bedre og mere tilgængelig information om de tilgængelige ressourcer, samt at sikre at pårørendes stemmer bliver hørt og taget seriøst i relevante fora.

Jeg mener, at kommunen bør tilbyde mere omfattende støtte til pårørende, herunder adgang til psykologisk rådgivning, støttegrupper, fleksible plejeordninger og økonomisk hjælp til dem, der påtager sig en plejerolle, der påvirker deres arbejdsliv. Derudover bør der tilbydes uddannelse og vejledning til pårørende, så de føler sig bedre rustet til at håndtere deres situation.

For at forbedre kommunikationen til pårørende foreslår jeg en centraliseret informationsplatform specifikt for pårørende. Dette kan inkludere en dedikeret hjemmeside samt regelmæssige informationsmøder, hvor pårørende kan få opdateret information og dele deres erfaringer.

Jeg opfordrer Jammerbugt Kommune til at se på disse forslag som mulige veje til forbedring. Der er en stor vilje blandt pårørende til at gøre en forskel, men det kræver anerkendelse og støtte fra kommunens side for virkelig at lette byrden og gøre plejeopgaven mere håndterbar. Jeg ser frem til at dele yderligere tanker og idéer op til 22. april 2024, og opfordrer andre pårørende i Jammerbugt Kommune til at gøre det samme.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/fa-indflydelse-pa-jammerbugt-kommunes-nye-parorendepolitik/

Kilde: Jammerbugt Kommune