SSP Jammerbugt bidrager til forebyggelsen af digitale krænkelser i hele landet

Foto: Jammerbugt Kommune. Anders Skovbo Jørgensen, Nordjyllands Politi og SSP-konsulenter Jesper Mørkholt og Mads Hardal-Haugaard fra henholdsvis Jammerbugt og Hjørring Kommune
dato

SSP Jammerbugt var i år nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2023 for projektet ”Håndtering af digitale krænkelser”, som er udarbejdet i samarbejde med Hjørring Kommune.

Den Kriminalpræventive Pris uddeles hvert år af Det Kriminalpræventive Råd til en person, gruppe eller et projekt, der gør en særlig indsats for at forebygge kriminalitet. Prisen blev overrakt af justitsministeren d.14. november.

De tre indstillede projekter var i år: Røde Kors’ mentorindsats ”Primus Motor”, hvor frivillige hjælper indsatte med at vende tilbage til et liv uden kriminalitet, Københavns Kommunes projekt ”Aktive Drenge” og projekt ”Håndtering af digitale krænkelser” som er sat i søen af SSP Jammerbugt og SSP Hjørring i fællesskab.

Vinderen blev Røde Kors, men indstillingen i sig selv var et kæmpe skulderklap til SSP-indsatsen i Jammerbugt Kommune, understreger formand for Børne- og familieudvalget, Susanne Møller Jensen.

”Vi er utroligt stolte over, at Jammerbugt kommune / SSP Jammerbugt var nomineret til Den Kriminalpræventive Pris sammen med Hjørring Kommune. Vores SSP-medarbejdere i kommunen har et godt greb om forebyggelsen, og nomineringen viser, at den daglige indsats og handleplanen er med til at sikre, at unge og deres forældre på bedst mulig vis får den hjælp, der er nødvendig ved en digital krænkelse” udtaler formand i Børne- og Familieudvalget Susanne Møller Jensen.

Handleplan delt med alle danske kommuner

SSP Jammerbugt var sammen med SSP Hjørring indstillet til prisen for udarbejdelse af ”Handleplan mod digitale krænkelser” i et tværkommunalt samarbejde. Handleplanen har været med til at sikre, at fagpersoner, der arbejder med unge, som har været udsat for en digital krænkelse, bedre kan håndtere sagen ved at have et lettilgængeligt action-card til rådighed.

”Vi oplevede, at fagpersoner ofte var rådvilde, når de stod med en ung, der havde været udsat for en digital krænkelse, og ikke fik den hjælp, der var brug for” forklarer SSP-konsulent, Jesper Mørkholt.

”Nu oplever vi, at mange flere ved, hvordan og hvorledes de kan gribe opgaven an, da de nu har et håndgribeligt og udførligt værktøj, som er med til at sikre en ensartethed i opgaveløsningen af en digital krænkelse. Dermed får den unge den bedst mulige hjælp og støtte i håndteringen af deres sag”.

Da handleplanen var udarbejdet, blev den videreformidlet rundt til samtlige kommuner i Danmark til inspiration for udarbejdelse af egen kommunal handleplan, så de ligeledes kan blive klædt godt på til at håndtere unge i deres kommuner, der bliver udsat for en digital krænkelse.

Som en udløber af handleplanen har Hjørring og Jammerbugt kommune siden lavet et samarbejde med forebyggelsesbetjentene hos Nordjyllands Politi ’Hjørring station’, om hurtigt at give råd og vejledning ved politianmeldte digitale krænkelser, når Politiet modtager anmeldelser med unge fra kommunen.

”SSP Jammerbugt er blandt firstmoverne på forebyggelsesområdet, når det gælder digitale krænkelser. Denne flotte nominering viser tydeligt, at SSP har øjne og ører åbne omkring den ungdomskriminalitet, der sker i Jammerbugt, samt har et tæt og godt samarbejde med andre kommuner og Nordjyllands Politi” udtaler næstformand i Børne- og familieudvalget Ulla Flintholm.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.