Til salg: Boligområde i en af Nordjyllands hurtigst voksende byer

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jammerbugt Kommune har sat et attraktivt boligområde i den østlige del af Aabybro til salg. Et areal med store muligheder, understreger borgmester Mogens Gade.

Se lokalplanen her

Se udbudsmaterialet her

Aabybro indtager en flot femteplads på listen over de hurtigst voksende byer i Nordjylland p.t. Byen tilbyder hele pakken i form af gode skoler og daginstitutioner, en bred pallette af handelsmuligheder samt et aktivt foreningsliv. Derudover ligger Aabybro tæt på både Aalborg og de store naturarealer i den vestlige del af Jammerbugt Kommune.

Alt i alt en kombination som i disse år tiltrækker mange nye indbyggere, og der opleves derfor et fortsat behov for nye byggegrunde - særligt tæt/lav bebyggelse (rækkehuse, dobbelthuse o.lign), som den der muliggøres med lokalplan 27-033 på begge sider af Kattedamsvej i Aabybros østlige ende.

I dette område ejer Jammerbugt Kommune et areal mellem Enebærvej og Kattedamsvej og stiller nu ca. 14.850 m² til rådighed for et privat projekt. Arealet er attraktivt beliggende tæt ved skoler og bymidte og med busforbindelse til Aalborg lige udenfor døren.

Mange om buddet i en blomstrende by
Køber erhverver sig et areal med store muligheder, understreger borgmester Mogens Christen Gade.

”I min tid som borgmester har jeg været vidne til Aabybros kommen til kræfter, og ser jo i dag en by, der blomstrer over al forventning. Der er mange om buddet, når en plet sættes til salg – både når det gælder erhvervs- og boligarealer, og det er ikke så underligt, for Aabybro har fremtiden for sig og er derfor en god investering. Området mellem Enebærvej og Kattedamsvej er bestemt ingen undtagelse, og vi glæder os til at se det tage form, som et efterspurgt nyt boligområde”.

Det fremgår af lokalplanen, at Kattedamsvej skal ombygges med cykelsti, belysning, fortov samt krydsningshelle før ny bebyggelse må tages i brug. Jammerbugt Kommune forventer at dette arbejde senest vil være tilendebragt ved årsskiftet 2024/2025.

Overtagelse af arealet forventes at kunne ske 1. april 2024. 

Send dit bud

  • Bud bedes mærket ”Tæt/lav areal – Kattedamsvej / Hovensvej”.
  • Det skal indsendes til e-mail raadhus@jammerbugt.dk eller sendes/afleveres til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro.
  • Indkomne bud skal være modtaget senest 8. februar 2024 kl. 8.00.
  • For mere info, kontakt: Steen Albrechtsen på sla@jammerbugt.dk / tlf. 7257 7111.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/til-salg-boligomrade-i-en-af-nordjyllands-hurtigst-voksende-byer/

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.